Trinity School

Kontakt

Skontaktuj się

Adres:

Rydzyna

Telefon:
E-mail:

Konto do opłat :
Tomasz Zięcik- Santander Bank
Numer konta: 31 1910 1048 2944 7795 2446 0001
Proszę podać imię i nazwisko, nazwę grupy i miesiąc, którego dotyczy opłata.
Proszę o dokonywanie płatności do 10-go dnia bieżącego miesiąca.

Formularz kontaktowy