Trinity School

Zajęcia indywidualne

Children's creativity
indywidualne

Zajęcia indywidualne

Ta forma nauki daje większe możliwości, gdy idzie o dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Lektor skupia się na jednej osobie, co pozwala na lepszy kontakt, a co za tym idzie dostosowanie formy i zakresu nauczanego materiału. Innymi słowy, jeśli uczeń ma barierę w mówieniu, to lekcja będzie prowadzona w taki sposób, aby tę barierę pokonać. Jeśli uczeń ma pewne niedostatki w znajomości gramatyki, to więcej czasu poświęcamy na ćwiczenia tego typu itd.
Ta forma zajęć jest także odpowiednia dla osób o nieregularnym czasie pracy, czy często wyjeżdżających, bowiem lekcje można odwołać lub przełożyć, a płaci się tylko za te, które się odbyły.
Dobrym rozwiązaniem może być także nauka „w duecie”, która, przy zbliżonym poziomie uczniów, umożliwia indywidualne podejście, a jednocześnie stwarza większe pole do interakcji, zabawy, konkurencji.